ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem vašich osobních údajů je společnost SANIMPO spol. s r. o. IČ: 27111130, se sídlem na adrese: Tismická 12, 100 00 Praha 10 (dále jen „Správce“), a to ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Odesláním formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním Vámi uvedených kontaktních a informačních údajů pro účely komunikace v rámci akce Den pro Dekolt (dále jen „Akce“).

Odesláním formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním Vámi uvedených kontaktních a informačních údajů pro účely komunikace v rámci pořádaných akcí, soutěží a dalších činností pořáadaných Správcem. (dále jen „Akce“).
Odesláním formuláře nám udělujete souhlas se zasíláním newsletterů týkající se Akce a dalších činností Správce (z newsletterů budete mít vždy možnost se jednoduše odhlásit).

Upozorňujeme, že na Akci budou pořizovány fotografie a video záznam pro další využití na www stránkách, sociálních sítích a kanále youtube Správce a Akce. Odesláním formuláře nám udělujete souhlas s pořízením fotografických a video záznamů na Akci. V případě nesouhlasu nás prosím kontaktujte nejpozději v den konání Akce.

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A ZA JAKÝM ÚČELEM

Návštěva webu - cookies:

Při návštěvě webu jsou zpracovávány soubory cookies. Některé tyto soubory nám umožňují správné fungování webu a propojování vašich aktivit během prohlížení webu.

Sběr cookies za takovým účelem může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správců, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správců námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu registrace@denprodekolt.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě.

Za účelem cílených nabídek v rámci reklamy na jiných webových stránkách a sociálních sítích také předáváme těmto stránkám a sítím údaje o vašem chování na webu.

Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu, který je odvozen z nastavení vašeho prohlížeče. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče, případně na výše uvedené kontaktní adrese.

Využití cookies některých poskytovatelů můžete deaktivovat přímo zde:

   • Adform - https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/
   • Google - https://adssettings.google.com
   • Facebook - https://www.facebook.com/ads/preferences/
   • Seznam.cz - http://www.imedia.cz/

Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies, nejdéle však 24 měsíců od jejich posledního využití.
Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

   • Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, IČ 368047), VAT IE6388047V
   • Seznam.cz, a.s. (Radlická 3294/10, Praha 5, 150 00), IČO 26168685
   • Adform A/S (Wildersgade 10B, Copenhagen DK-1408, Denmark), VAT DK34194661
   • Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland), VAT IE9692928F

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami, které najdete na níže uvedených odkazech:

   • Google Ireland Limited: https://policies.google.com/privacy & https://policies.google.com/technologies/cookies
   • Seznam.cz, a.s: https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/
   • Facebook Ireland Limited: https://www.facebook.com/about/privacy/update & https://www.facebook.com/policies/cookies/
   • Adform A/S: https://site.adform.com/privacy-center/website-privacy/

Využití cookies třetích stran můžete kdykoli odvolat vypnutím této funkce v nastavení vašeho prohlížeče anebo mobilního telefonu.

Správci shromažďují na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Služba / Typ Název Cookies Účel Expirace
Adform uid Cookie slouží jako unikátní identifikátor reklamního systému Adform.com 2 měsíce
facebook.com fr Cookie je používaná k identifikování Facebook uživatele a browseru pro reklamní systém Facebook. 3 měsíce
google.com NID Soubor cookie NID obsahuje jedinečné ID,
pomocí kterého si Google pamatuje vaše nastavení
a další informace, například váš preferovaný jazyk
(např. čeština), kolik výsledků vyhledávání chcete
zobrazovat na jedné stránce (např. 10 nebo 20)
a zda chcete mít zapnutý filtr Bezpečné vyhledávání
Google
6 měsíců
denprodekolt.cz referer_log Cookie slouží k zaznamenání interních dat redakčního systému. 10 let
denprodekolt.cz cookies-allowed Cookie slouží k zaznamenání informace o tom, jestli uživatel odsouhlasil notifikační lištu s Cookies. 10 let
denprodekolt.cz ci_session_
denprodekolt_cz
Cookie slouží pro nutný chod webu a redakčního systému.  Session
denprodekolt.cz  _gid Cookie slouží k rozlišení uživatelů pro analytický systém Google Analytics. 2 roky
denprodekolt.cz  _ga Cookie slouží k rozlišení uživatelů pro analytický systém Google Analytics. 1 den
Snapwidget _gid Cookie slouží k rozlišení uživatelů pro analytický systém Google Analytics 1 den
Snapwidget _ga Cookie slouží k rozlišení uživatelů pro analytický systém Google Analytics. Session
Snapwidget _cfduid The '__cfduid' cookie is set by the CloudFlare service to
identify trusted web traffic. It does not correspond to any
user id in the web application, nor does the cookie store
any personally identifiable information.
https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-CloudFlare-cfduid-cookie-do-
1 rok
Snapwidget JSESSIONID Cookie slouží pro práci systému s cookies. Session

Odeslání kontaktního formuláře registrace na akci Den pro Dekolt a další akce

Při využití kontaktního formuláře jsou zpracovány následující osobní údaje:

   • Vaše jméno, příjmení;
   • Vaši e-mailovou adresu;
   • Váš telefon;
   • IP adresu;
   • další dle akce

Zpracování osobních údajů – jména, příjmení, telefonního čísla a emailové adresy umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před registrací na žádost subjektu údajů. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro umožnění komunikace mezi vámi a Správci.

Vámi vyplněné údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem registrace na Akci. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let, pokud nebude uzavřena smlouva. V takovém případě bude komunikace archivována po dobu 10 let od poslední části realizace služby z důvodu případné obrany práv Správců a dále z důvodu platné legislativy z oblasti zdravotnických služeb.

Osobní údaje zpracovávají Správci následujícím způsobem:

   • Na e-mail Vám bude zaslána informace o přijetí žádosti o registraci, případně využijeme email pro další komunikaci týkající se registrace na Akci marketingových akcí činností Správce.
   • Telefonní číslo využijeme k možnosti vás kontaktovat ohledně potvrzení Akce, popř. jiné upřesnění týkající se registrace na Akci.
   • IP adresa je ukládána pro případné rozeznání spamujících aktivit a možnost se těmto aktivitám bránit blokací přístupu pro tyto IP adresy. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f)
   • další dle účelu akce a dotazníku

Nařízení – oprávněný zájem Správců. Proti tomuto zpracování IP adresy máte právo vznést námitku na adrese registrace@denprodekolt.cz.

KDO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. Poskytovatelé softwaru/IT a servisní agentury a další spolupracující subjekty:

   • Active 24 (správce webhostingu)
   • Xcreative - webdesign (správce webových stránek)
   • The Rocket Science Group LLC (MailChimp)

b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

JAKÉ JSOU VAŠE MOŽNOSTI A PRÁVA

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

   • vzít souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti registrace@denprodekolt.cz
   • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
   • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
   • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
   • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
   • vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu,
   • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o osobní údaje zpracované automatizovaně na základě vašeho souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy;
   • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Poskytovatel služeb dbá, aby veškeré osobní údaje byly chráněny v souladu s platnými právním předpisy a zajištěny proti zneužití či neoprávněnému přístupu třetích osob.

Akceptací těchto podmínek berete na vědomí, že vzhledem ke skutečnosti, že jednou ze služeb webu je zveřejňování a rozšiřování informací, mohou být tato data dále indexována webovými vyhledávači. Tyto zásady se vztahují pouze na služby poskytované poskytovatelem webu nikoli na služby, osobní údaje a další informace poskytované třetí stranou uveřejněné na webových stránkách, na něž je možné se přes webové stránky poskytovatele služeb prokliknout (jde o tzv. odkazy na webové stránky třetích stran).